Studiebegeleiding

Kinderen en jongeren hebben op thuis en op school heel wat studie-attitudes en vaardigheden nodig. Bij sommigen onder hen komt deze attitude gaandeweg tot ontwikkeling. Bij anderen loopt het wat minder vlot. Dit kan bijvoorbeeld omdat ze vaak op de toppen van hun tenen hebben moeten lopen. Het kan ook zijn dat ze hun schoolloopbaan steeds zonder moeite hebben doorlopen, en nog onvoldoende hebben kunnen ervaren dat deze attitudes en vaardigheden belangrijk en nuttig zijn. In beide gevallen kan studiebegeleiding in het KnapLab aangewezen zijn. 

 
 

Hieronder staan enkele voorbeelden van hulpvragen waarmee we aan de slag gaan tijdens de studiebegeleiding. De hulpvragen zijn opgesplitst per graad aangezien de focus van de begeleiding is aangepast aan verwachtingen die binnen die graad aan leerlingen gesteld worden. 


Leerlingen lager onderwijs

 • Hoe pak ik best een opdracht of oefening aan? bv. opgave lezen, uitwerken, controleren,...
 • Hoe vind ik de leerstijl die bij me past? bv. leer ik best auditief of visueel,...
 • Hoe kan ik de leerstof best instuderen?bv. woordjes vanbuiten leren, WO instuderen, bepalen wat hoofd- en bijzaak is,...
 • Hoe maak ik best de overgang naar het secundair onderwijs? bv. studiekeuze, wat zijn mijn sterke punten en mijn werkpunten,...  
 • Hoe maak ik best mijn huiswerk? bv. wanneer, waar, waar begin ik mee, wanneer maak ik mijn boekentas,... 

Leerlingen secundair onderwijs

 • Hoe pak ik een opdracht of oefening aan? bv. Opgave lezen, uitwerken en controleren, verslagen maken, presentaties voorbereiden, werken in groep,...  
 • Hoe vind ik de leerstijl die bij me past? bv. leer ik beter auditief of visueel, hoe lang kan ik me concentreren,...
 • Hoe kan ik leren om efficiënter te studeren? bv. samenvattingen en schema's maken, teksten leren studeren, minder uitstellen, woordenlijsten vanbuiten leren, geheugen trainen...
 • Hoe maak ik best mijn huiswerk? bv. studeerplek inrichten, leren plannen op korte en lange termijn, lessen bijhouden, lesmateriaal organiseren en structureren,... 
 • Hoe bereid ik me voor op de examens en hoe kom ik de examenperiode door?  bv. planning opstellen op korte en lange termijn, evenwicht zoeken tussen studeren en vrije tijd, controleren of ik de leerstof voldoende beheers,...
 • Hoe werk ik best aan mijn eindwerk of GIP? bv. planning opstellen op korte en lange termijn, informatie opzoeken en bundelen, tekst schrijven,...
 • Hoe vind ik een studierichting die bij me past? bv. wat zijn mijn capaciteiten,...
 • Hoe bereid ik me best voor op de overstap naar het werkveld of het hoger onderwijs? bv. studiekeuze, wat zijn mijn sterke punten en werkpunten als student,...


Studenten

 • Hoe kies ik een studierichting en die bij me past? 
 • Hoe bereid ik me best voor op de blok- en examenperiode? 
 • Hoe kan ik verslagen en opdrachten plannen op korte en lange termijn?
 • Hoe werk ik best aan mijn bachelor of masterproef? 
 • Hoe kan ik op een efficiënte manier schriftelijke of meerkeuze-examens maken?
 • Wat zijn belangrijke vaardigheden tijdens een mondeling examen? 
 • Hoe kan ik efficiënter studeren? bv. geheugen trainen, beter concentreren tijdens het studeren, minder uitstellen,... 
 • Hoe kan ik grote hoeveelheden leerstof verwerken? bv. samenvattingen/schema's maken, bepalen wat hoofd- en bijzaak is,...
 • Hoe vind ik een leerstijl die bij me past bv. visueel of auditief,...
 • Hoe kan ik best notities maken in de les? 
 • Hoe kan ik mijn lesmateriaal (boeken, slides, nota's, teksten,...) best structureren en organiseren? 
 • Hoe kan ik een evenwicht vinden tussen het studeren, het zorgen voor mezelf (kotleven) en vrije tijd? 
 • Hoe bereid ik mezelf voor op de overgang naar stages en het werkveld?