Vormingsaanbod

Bij alle vormingen van het KnapLab ligt de focus op procesgerichtheid in plaats van resultaatsgerichtheid. Het is onze missie om ouders en leerkrachten te inspireren en te motiveren om kinderen binnen een brede basiszorg te helpen om een positief zelfbeeld en veerkracht te ontwikkelen. Daarnaast is de opbouw van de vormingen telkens interactief, ervarings- en praktijkgericht om geleerde inzichten zo efficiënt mogelijk thuis of in je eigen klaspraktijk te kunnen inzetten.


Inschrijven kan door een mail te sturen naar hetknaplab@gmail.com. Vergeet zeker niet je naam en de titel van de workshop waarvoor je wil inschrijven, te vermelden. Daarna ontvang je zo spoedig mogelijk een mail met meer praktische informatie. OPVOEDEN MET EEN GROEIMINDSET - BEGINNERS

Workshop

Is jouw kind ongemotiveerd voor school en leren? Gaat hij (of zij) uitdagingen het liefst uit de weg? Geeft hij snel op bij tegenslagen, fouten of slechte punten? Voelt hij zich dom wanneer hij hard moet werken om iets onder de knie te krijgen? Kan hij niet tegen kritiek en wil hij graag de beste zijn? Herkenbaar? Dan wordt je kind waarschijnlijk belemmerd door een vaste mindset. 

Tijdens deze interactieve workshop maak je kennis met de verschillen tussen de vaste mindset en de groeimindset en alles wat daarbij komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als doorzettingsvermogen, omgaan met fouten, leren, ontsnappen aan je comfortzone, het opbouwen van zelfvertrouwen en groeigericht denken. 

We bekijken verschillende zaken die de mindset van je kind kunnen beïnvloeden. De belangrijkste? Jouw eigen mindset! Samen gaan we aan de slag om van jou een echte groeimindset-ouder te maken!


Data: Nog te bepalen

Locatie: Het Knaplab 

Uur: 19u30-21u30

Prijs: 35 euro

 

SOCIAAL-EMOTIONEEL WELBEVINDEN BIJ (HOOG)BEGAAFDE KINDEREN

Lezing

De ouders van (hoog)begaafde kinderen staan voor een moeilijke opdracht. Nog veel te vaak wordt (hoog)begaafdheid vaak gezin als een luxeprobleem. Maar onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen en jongeren specifieke aandacht nodig heeft. Er bestaan immers nog heel wat misverstanden met betrekking tot hun cognitieve en sociaal-emotionele noden. (hoog)Begaafde leerlingen denken en voelen op een specifieke manier. De omgeving is hier vaak nog onvoldoende op afgestemd. Een gemiste kans! Het opvoeden van een (hoog)begaafd kind kan zorgen met zich meebrengen: Is je kind erg gevoelig en trekt het zich dingen vaak erg aan? Is je kind kritisch ingesteld en leidt dit regelmatig tot conflicten? Legt je kind de lat voor jezelf (te) hoog en heeft het last van faalangst? Vindt je kind moeilijk aansluiting met leeftijdsgenoten? Voel jij je als ouder onzeker over je aanpak en over wat je kind nodig heeft? 

Tijdens deze lezing krijg je inzicht in de innerlijke wereld van je (hoog)begaafde kind en hoe het gedrag van je kind kan begrijpen. Daarnaast worden tools aangereikt die je rechtstreeks bij jouw thuis kan inzetten om je kind te ondersteunen. 

Data: Nog te bepalen

Locatie: Het Knaplab 

Uur: 19u30-21u30

Prijs: 35 euro

 

EEN NIEUWE KIJK OP TALENT!

Workshop

De huidige kijk op talent is dat je je talenten pas kan ontdekken in de dingen waar je goed (de beste) in bent of in uitblinkt. We zeggen wel, “Ieder kind heeft talent”, maar toch lijken bepaalde kinderen ‘uit de boot’ of ‘door de mand’ te vallen. Denk aan uitspraken als "Ik heb niet echt een talent want ik ben nergens echt heel goed in." of "Oei hij kan dat veel beter dan ik, dan ben ik er toch niet zo goed in als ik dacht.".

Vind jij dit ook zo jammer en wil je hier ook iets aan doen? In deze workshop gaan met een 'nieuwe kijk' op zoek naar talenten bij jouw kinderen: Talent is iets waar je blij van wordt, wat helemaal bij jou hoort, waar je naar uitkijkt, waarbij je de tijd vergeet,... We leren hoe je hun talenten optimaal kan inzetten en hoe je een context kan vinden die bij jouw kind past. 

Een positieve workshop met tools waarmee je een boost kan geven aan het zelfbeeld van kinderen en kan zorgen voor een positief opvoedingsklimaat. En misschien ga je na afloop ook wel naar huis met een schat aan verfrissende, nieuw ontdekte talenten! Deze workshop is ook een mooie aanvulling op studieloopbaan-gesprekken met kinderen.


Data: Nog te bepalen

Locatie: Het KnapLab

Uur: 19u30-21u30

Prijs: 35 euro

 

OPVOEDEN MET EEN GROEIMINDSET - GEVORDERDEN

Workshop

Heb jij al kennisgemaakt met de groeimindset en probeer je deze theorie (hopelijk met genoeg goede ‘groeifouten’?) in te zetten bij jou thuis? Lukt het NOG niet zoals je zou willen en snak jij naar nieuwe info, tips & trics? Dan is deze workshop iets voor jou!

We gaan een stapje verder duiken dieper in de nieuwe inzichten uit onderzoek en praktijk. Er worden tools aangereikt om thuis met je kinderen aan de slag te gaan rond emoties die bij 'groeien' komen kijken, zoals motivatie, faalangst en frustratie. We bekijken welke valkuilen je kan tegenkomen op je pad en hoe je deze met succes kan doorkruisen. Je ontvangt  daarnaast tips over nieuwe methodieken om thuis in te zetten. Tenslotte krijg je de kans om met gelijkgestemden succes- en faalverhalen uit te wisselen om elkaar te helpen groeien!

Een perfecte workshop om je groeikennis te verdiepen!  

Data: Nog te bepalen

Locatie: Het KnapLab

Uur: 19u30-21u30

Prijs: 35 euro

Inschrijvingsvoorwaarde: Het volgen van de workshop 'Opvoeden met een groeimindset - Beginners' of het kunnen aantonen van gelijkwaardige voorkennis over de Groeimindset. GROEIMINDSET IN JE KLAS

Bijscholing - 2 halve dagen

Maak kennis met de Mindset Theorie! De term 'mindset' staat voor de manier waarop kinderen, jongeren (en volwassenen!) denken over hun intelligentie, kwaliteiten en talenten. De Amerikaanse onderzoekster Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset juist zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor leren.

Tijdens deze tweedaagse bijscholing ga je op een actieve, ervaringsgerichte manier aan de slag met tools om een ‘Groeimindset’ te ontwikkelen bij je leerlingen. Je leert hoe je de mindset van je leerlingen (en bij jezelf!) kunt herkennen en hoe ze deze kan beïnvloeden met groeitaal. Hoe geef je leerlingen meer inzicht in hun eigen manier van denken en hoe kan je ze meer ‘helpend’ leren denken bij kritiek, fouten en successen van anderen? Durven zij het beste uit zichzelf te halen?

Tijdens de tweede dag leer je hoe je de groeimindset kan inzetten in je dagdagelijkse klaspraktijk (bv. tijdens instructie- en evaluatiemomenten). Je leert hoe jij je leerlingen meer zelfsturend kan maken met betrekking tot hun eigen leerproces. Hoe kunnen ze zichzelf helpen doorzetten, inspanningen leveren en uitdagingen aangaan buiten hun comfortzone. Wat werkt en wat werkt niet? En hoe kan je het volgende keer anders aanpakken? We bekijken ook materialen en methodieken die je meteen kan inzetten. 

Data: Nog te bepalen

Locatie: Het KnapLab

Uur: 9u-12u

Prijs: 110 euro

 

SOCIAAL-EMOTIONEEL WELBEVINDEN BIJ (HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN

Bijscholing - halve dag

(hoog)Begaafde leerlingen zijn een nog relatief onbekende doelgroep binnen het onderwijs. Er bestaan nog heel wat misverstanden met betrekking tot hun cognitieve en sociaal-emotionele noden en ontwikkeling. (hoog)Begaafde leerlingen denken en voelen op een specifieke manier. De omgeving is hier vaak nog onvoldoende op afgestemd. Een gemiste kans! Voor leerkrachten is het een uitdaging om leerlingen op de juiste manier te ondersteunen en verder te helpen. Leerlingen die vastlopen ontwikkelen vaak een ‘overlevingsstrategie’ met bijbehorend probleemgedrag. Het risico bestaat dat deze gedragingen verkeerd geïnterpreteerd worden, wat kan leiden tot een laag zelfbeeld, weinig schoolse motivatie, moeizame contacten met leeftijdsgenoten en leerkrachten en onderpresteren.

Tijdens deze bijscholing krijg je inzicht in de innerlijke wereld van (hoog)begaafde leerlingen en hoe ze deze eigenschappen kunnen inzetten als een sterkte. Er worden tools aangereikt hoe je hun sociaal-emotionele behoeften in de klas kan erkennen en ondersteunen. Een verhelderende bijscholing om deze 'vergeten' doelgroep in het onderwijs beter te leren kennen!

Data: Nog te bepalen

Locatie: Het KnapLab

Uur: 9u-12u

Prijs: 55 euro


GROEIMINDSET IN JE SCHOOL

Bijscholing - 2 halve dagen

Via ervaringsgerichte oefeningen maken leerkrachten kennis met de Mindset Theorie. De term 'mindset' staat voor de manier waarop kinderen, jongeren (en volwassenen!) denken over hun intelligentie, kwaliteiten en talenten. De Amerikaanse onderzoekster Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset juist zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor leren.

Tijdens deze tweedaagse vorming gaan leerkrachten op een actieve manier aan de slag met tools om een ‘Groeimindset’ te ontwikkelen bij hun leerlingen. Leerkrachten leren hoe ze de mindset van hun leerlingen kunnen herkennen en hoe ze deze kunnen beïnvloeden. Hoe geef je leerlingen meer inzicht in hun eigen manier van denken en hoe kan je ze meer ‘helpend’ leren denken bij kritiek, fouten en successen van anderen? Durven zij het beste uit zichzelf te halen?

Daarnaast is het een doelstelling van de workshop dat leerkrachten leerlingen meer zelfsturend kunnen maken met betrekking tot hun eigen leerproces. Hoe kunnen ze zichzelf helpen doorzetten, inspanningen leveren en uitdagingen aangaan buiten hun comfortzone. Wat werkt en wat werkt niet? En hoe kan je het volgende keer anders aanpakken?

Een workshop op weg naar meer motivatie op school! 

Doelgroep: Brede basiszorg

Data: Op aanvraag

Prijs: op aanvraag

 

(HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN IN JE SCHOOL

Bijscholing - volledige dag

(hoog)Begaafde leerlingen zijn een nog relatief onbekende doelgroep binnen het onderwijs. Er bestaan nog heel wat misverstanden met betrekking tot hun cognitieve en sociaal-emotionele noden en ontwikkeling. (hoog)Begaafde leerlingen denken en voelen op een specifieke manier. De omgeving is hier vaak nog onvoldoende op afgestemd. Een gemiste kans! Voor leerkrachten is het een uitdaging om leerlingen op de juiste manier te ondersteunen en verder te helpen. Leerlingen die vastlopen ontwikkelen vaak een ‘overlevingsstrategie’ met bijbehorend probleemgedrag. Het risico bestaat dat deze gedragingen verkeerd geïnterpreteerd worden, wat kan leiden tot een laag zelfbeeld, weinig schoolse motivatie, moeizame contacten met leeftijdsgenoten en leerkrachten en onderpresteren.

In het eerste deel van deze bijscholing krijgen leerkrachten inzicht in de innerlijke wereld van (hoog)begaafde leerlingen en hoe ze deze eigenschappen kunnen inzetten als een sterkte. Er worden tools aangereikt hoe je hun sociaal-emotionele behoeften in de klas kan erkennen en ondersteunen. In het 2de deel gaan we dieper in op materialen en methodieken om in te zetten bij het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast wordt er in dit onderdeel ook ingezet op klas management en hoe je preventief tegemoet kan komen aan mogelijke valkuilen.

Een verhelderende bijscholing om de bredere zorg voor deze doelgroep verder uit te werken!

Doelgroep: Verhoogde zorg

Data: Op aanvraag

Prijs: op aanvraag


Check hier nieuwe initiatieven van het KnapLab, al dan niet in samenwerking met enthousiaste partners! 

Ook interesse om samen te werken? Laat me iets weten!DIVERSE THEMA’S: omgaan met perfectionisme, faalangst, uitstelgedrag, stress, prikkelgevoeligheid,…

Wil jij een gepersonaliseerde vorming of lezing organiseren in jouw school of organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met me op via hetknaplab@gmail.com en ik bekijk graag met jou wat mogelijk is!