Troeven van het Knaplab

  • Unieke combinatie van studiebegeleiding en psychosociale begeleiding.  
  • Werken met behulp van wetenschappelijk onderbouwde methodieken. 
  • Gespecialiseerd in leerlingen met specifieke noden (autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, leerstoornissen,...). 
  • Individuele zorg op maat, als aanvulling voor de zorg op school. 
  • Flexibel inzetbaar gedurende de hele schoolcarri√®re. 
  • Laagdrempelig, oplossingsgericht en kortdurend. 
  • Frequente samenwerking met ouders voor ondersteuning en tips.