Werkwijze

Aanmelding

De eerste kennismaking is telefonisch of kan plaatsvinden via mail. Op deze manier kan je geheel vrijblijvend de vragen stellen waar je nog geen antwoord op hebt gevonden via de website. De eerste gegevens en reden voor aanmelding worden genoteerd. We bekijken samen of je met jouw hulpvraag terecht kan bij het KnapLab. Naar aanleiding van deze eerste kennismaking word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Intakegesprek 

Als je je kind aan wil melden voor begeleiding, dan plan ik graag een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek met jullie in. Dit gesprek vindt plaats in het KnapLab. Op deze manier krijg je een goede indruk van de omgeving waarin je kind terecht zal komen, kan je meteen kennismaken met de begeleiding en vragen stellen. 

Jongeren vanaf 12 jaar zijn ook welkom bij het intakegesprek.  

Beeldvorming/Eerste kennismaking kind

Tijdens de eerste gesprekken maak ik op een laagdrempelige manier kennis met je kind en proberen we samen het probleem van je kind te verhelderen en te verklaren. Ik leg hierbij zowel de focus op de studievaardigheden van het kind als op eventuele psychosociale elementen die een rol spelen. Dit gebeurt hoofdzakelijk aan de hand van gesprekken en observaties, maar er kunnen ook vragenlijsten of andere onderzoeksmethoden gebruikt worden. Op basis van deze beeldvorming stel ik een begeleidingsplan op. 

Sessies

Tijdens de begeleidingssessies ga ik met met behulp van verschillende methodieken met je kind aan de slag rond jullie hulpvraag. Dit kan aan de hand van gesprekken, spelmateriaal, rollenspel, huiswerkopdrachten en het aanleren en inoefenen van nieuwe vaardigheden. Meer uitleg hierover kan je vinden op de pagina's over aanbod.

Afstemming met ouders

Gedurende verschillende fases in het begeleidingstraject worden er gesprekken vastgelegd om af te stemmen met ouders. Ik leg dan bijvoorbeeld uit hoe de begeleiding verloopt en waar we al aan gewerkt hebben. Ouders krijgen de kans om vragen te stellen en nieuwe hulpvragen te stellen. Er kunnen dan ook tips uitgewisseld worden over hoe je je kind thuis best kan ondersteunen. Ouders kunnen gedurende de begeleiding ook altijd zelf een gesprek aanvragen ( zie pagina ouderbegeleiding). 

Afstemming met andere betrokkenen

Mits goedkeuring van de ouders, neem ik ook contact op met andere personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van je kind, zoals bijvoorbeeld leerkrachten, clb-medewerkers, zorgco√∂rdinatoren en GON-begeleiders. Zij kunnen je verwezen hebben of je het advies gegeven hebben om met mij contact op te nemen. Afstemmen kan bijvoorbeeld nuttig zijn om een beter beeld te krijgen van je kind in de schoolcontext en afspraken te maken over eventuele oplossingen. Op die manier kunnen we samen de meest gepaste hulp realiseren. 

Afronding

Tijdens het laatste gesprek vindt een evaluatie plaats. Afhankelijk van de voortgang kan eventueel nog een follow-up worden afgesproken. Na afronding kan er steeds opnieuw aangemeld worden voor begeleiding of een afspraak gemaakt worden voor een gesprek.