De meeste mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van de psychosociale begeleiding vanuit het KnapLab. De voorwaarden voor deze terugbetaling zijn verschillend per mutualiteit. 

Spreek gerust uw mutualiteit aan voor meer info!


.